Engineering management

Vanaf basisontwerp tot en met realisatie, goede communicatie en structuur kunnen van een project een succes maken.

Goed engineering management voorkomt fouten en bespaart kosten

Daar waar multidisciplinaire projecten gerealiseerd worden is het van belang dat alle stakeholders en ontwerpers goed overleggen en afstemmen, om fouten en ongewenste situaties te voorkomen.
Inzicht en kennis is hierbij van belang.
TECplus heeft ruime ervaring met engineering management van complexe projecten, productielijnen, fabrieken en overige industriële installaties.

Onze diensten voor u

tecplus check

Multidisciplinair engineerings management

tecplus check

Haalbaarheidsstudies

volgens de richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG

tecplus check

Conceptuele ontwerpen

tecplus check

Probleem oplossing

tecplus check

Ontwerp coördinatie

tecplus check

Begrotingen en kosten analyse