PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op alle bezoekers van de website TECplus.nl.

TECplus, gevestigd op de Kummenaedestraat 90, 6165 BX Geleen (hierna ”TECplus”) vindt de bescherming van uw privacy uiterst belangrijk. Daarom wil TECplus u informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens TECplus via de website verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die TECplus verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de bezoeker zelf invoert via het ‘contact formulier’. Om aan deze aanvraag te kunnen voldoen, heeft TECplus volgende gegevens nodig om u te kunnen contacteren: naam, e-mail en telefoon of gsm nummer. De gegevens die TECplus ontvangt, gebruikt TECplus enkel en alleen om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.

TECplus bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zolang nodig is om aan uw aanvraag te kunnen voldoen.

TECplus kan anonieme gegevens gebruiken om bijvoorbeeld het gebruik van haar website te analyseren. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die TECplus uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om de website te optimaliseren.

TECplus streeft er naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen middels passende organisatorische en technische maatregelen.

De website kan soms links vermelden naar sites van derden (bijvoorbeeld sociale media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacy statement vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

TECplus verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij aan de rechtsopvolgers van TECplus (bijvoorbeeld ingeval van overname).

Toegang tot persoonsgegevens aan derden wordt enkel verleend wanneer dit noodzakelijk is voor de dienstverlening of de werking van de website. Voor sommige aspecten werken wij samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. Bijvoorbeeld in het kader van diensten geleverd door website-bouwers voor het onderhoud van de website.

UW RECHTEN

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van TECplus. U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van decontactgegevens:
TECplus, Kummenaedestraat 90, 6165 BX Geleen.