CE consultancy

Laat de machinerichtlijn in uw voordeel werken door in een vroeg stadium de grenzen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de CE-markering vast te leggen. Dit geldt voor machines, maar zeker ook voor samenstellen van machines.

CE Consultancy

CE-markering van machines of samenstellen van machines moet lean en praktisch zijn. De juiste veiligheidsregels toepassen, dat is waar het om draait. Veiligheid van machines is maatwerk en dit maatwerk moet bijdragen aan een fijne en veilige werkomgeving.

Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering? Welke samenstellen van machines gaat u realiseren? Is alles helder afgesproken en vastgelegd?…

Laat de machinerichtlijn in uw voordeel werken door in een vroeg stadium de grenzen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de CE-markering vast te leggen. Dit geldt voor machines, maar zeker ook voor samenstellen van machines.

Image - TECplus CE-Consultancy CE-Markering
Image - TECplus Machinerichtlijn / Machineveiligheid

Meer dan 25 jaar ervaring in machineveiligheid

De CE-markering voor machines en samenstellen hiervan, is al meer dan 25 jaar verplicht. TECplus begeleidt en ontzorgt u van al uw CE vraagstukken. Wanneer machines in samenhang werken én invloed hebben op elkaars veilige werking én beschikken over een gemeenschappelijk besturingssysteem is er dus sprake van een samenstel dat een CE-markering dient te krijgen. Wij bouwen op meer dan 25 jaar ervaring in de machineveiligheid en dankzij onze praktische kennis helpen wij u graag met robuuste en zo eenvoudig mogelijke oplossingen. Wij doen dit helder, transparant en op een begrijpelijke manier.

Onze diensten voor u

Wij kunnen een jaarlijkse check uitvoeren op machineveiligheid. Uw Technisch Dossier op orde? Voldoen alle voorzieningen nog? Wij helpen u graag met deze vraagstukken.
Interesse? Neem contact met ons op

Bepalen van toepassing zijnde richtlijnen voor de (samengestelde) machine

Opstellen machineveiligheidsplan

Ontwerpteam of projectteam aansturen.

Gevarenanalyses en risicobeoordelingen uitvoeren (NEN-EN-ISO 12100)

Risico reducerende maatregelen uitwerken

Schrijven van gebruiksaanwijzingen

Opstellen van instructies

Samenstellen Technisch Dossier

Controleren documenten van derden

Integreren ATEX, EMC en overige richtlijnen.*

* in samenwerking met partners.