CE consultancy

Laat de machinerichtlijn in uw voordeel werken door in een vroeg stadium de grenzen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de CE-markering vast te leggen. Dit geldt voor machines, maar zeker ook voor samenstellen van machines.

CE Consultancy

Iedere machine die op de markt wordt gebracht, zowel voor verkoop als voor eigen gebruik, dient een CE-markering te krijgen. Dit kan een losse machine zijn, maar ook een samenstel van machines.
Voor veel bedrijven zijn CE-markeringen een lastige puzzel.
Wie is verantwoordelijk voor de CE-markering? Welke samenstellen van machines gaat u realiseren? Is alles helder afgesproken en vastgelegd?

TECplus maakt dit voor u inzichtelijk en begeleidt u bij dit proces zodat alles duidelijk is en u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Image - TECplus CE-Consultancy CE-Markering
Image - TECplus Machinerichtlijn / Machineveiligheid

Meer dan 25 jaar ervaring in machineveiligheid

De CE-markering voor machines en samenstellen hiervan, is sinds 1995 opgenomen in de Nederlandse wetgeving. Vanaf het begin begeleidt TECplus bedrijven al met het toepassen van de Machinerichtlijn. Dankzij onze praktische kennis komen we altijd tot eenvoudige, maar robuuste oplossingen.

onze diensten voor u

Wij kunnen een jaarlijkse check uitvoeren op machineveiligheid. Uw Technisch Dossier op orde? Voldoen alle voorzieningen nog? Wij helpen u graag met deze vraagstukken.
Interesse? Neem contact met ons op

tecplus check

Bepalen van toepassing zijnde richtlijnen voor de (samengestelde) machine

tecplus check

Opstellen machineveiligheidsplan

tecplus check

Ontwerpteam of projectteam aansturen.

tecplus check

Gevarenanalyses en risicobeoordelingen uitvoeren (NEN-EN-ISO 12100)

tecplus check

Risico reducerende maatregelen uitwerken

tecplus check

Schrijven van gebruiksaanwijzingen

tecplus check

Opstellen van instructies

tecplus check

Samenstellen Technisch Dossier

tecplus check

Controleren documenten van derden

tecplus check

Integreren ATEX, EMC en overige richtlijnen.*

* in samenwerking met partners.